Energetické štítky

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB.

Jedná se o vyhodnocení roční spotřeby energie na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu vnitřního prostředí klimatizačním systémem (vlhčení a sušení vzduchu), chlazení, větrání a osvětlení včetně pohonů podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory.

PENB je vyžadován novelou zákona č. 406/2000 sb. s účinností od 1. ledna 2013.

1. 1. 2013 vstoupila do platnosti novela zákona č. 406/2000 sb. podle které je povinnost zpracovat PENB:

(A) Pro vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) - povinnost vypracovat PENB:

 1. Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
 2. Při pronájmu celé budovy

(B) Pro vlastníky budovy nebo majitele bytů - povinnost předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii:

 1. Možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv, týkajících se koupě budovy
 2. Možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy

Jakou máte povinnost jako vlastník budovy nebo bytové jednotky?

 1. Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  1. Možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky
  2. (Od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky)
 2. Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
  1. Kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy
  2. Od 1. ledna nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 3. Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:
  1. Prodeji jednotky
  2. Od 1.ledna 2016 pronájmu jednotky
  3. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz (od společenství vlastníků jednotek -SVJ), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky – v tom případě pro něj neplatí povinnost podle předchozí odrážky

Kdy majitel nemovitosti nemusí mít PENB

PENB nemusí být vypracován, podle ustanovení § 6a odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, např.:

 • u budov dočasných s plánovanou dobou životnosti do 2 let
 • u budov experimentálních
 • u budov s občasným užíváním, zejména pro náboženské činnosti
 • u budov obytných, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
 • u budov samostatně stojících o celkové podlahové ploše menší než 50 m2
 • u výrobních budov v průmyslových areálech
 • u provozoven a neobytných zemědělských budov

Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován a musí být zpracován:

 1. příslušným energetickým specialistou
 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie
 3. být součástí dokumentace (vyhl. Č. 499/2006 Sb. ) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby ( vyhl. 268/2009 Sb.)

PENB dále bude muset být zpracován pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (to znamená pro objekty již stojící bez ohledu na to, zda na nich jsou nebo nejsou prováděny změny).

 1. s celkovou energeticky vtažnou plochou větší než 1500 m 2 do 1. ledna 2015
 2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m 2 do 1. ledna 2017
 3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m 2 do 1. ledna 2019

S případnými dotazy k problematice PENB Vám rádi pomůžeme na telefonu +420 602 107 903.

Copyright © ARCHER reality Praha,a.s., Tvorba www stránek People For Net a.s.

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.